WebClick Tracer

Congresswoman Rida Robes shares a prayer to fight COVID-19

Today’s Oratio Imperata is brought to us by San Jose del Monte Bulacan Representative Rida Robes. For the Catholic congresswoman, aside from taking the necessary precautionary measures, it is equally important to pray.

She posted a prayer from the Malolos Cathedral, the Minor Basilica of Our Lady of Immaculate Concepcion. The prayer reads:

Amang makapangyarihan

Lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan

Ingatan mo kami laban sa COVID-19 Virus
na lumalaganap sa kasalukuyan at
nagiging sanhi ng kamatayan.

Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral

sa kalikasan at pinagmumulan ng virus na ito at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulot nito.

Gabayan mo ang mga kamay at isipan

ng mga eksperto sa medisina

nang mapaglingkuran nila

na may puso at kakayahan

ang mga may karamdaman.

At sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya

na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito.

Isinasamo naming ang mga dinapuan ng sakit na ito

ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon.

Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat

at matulungan ang lahat ng nangangailangan.

Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo

kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.

Maria, takbuhan ng mga Kristiyano, ipanalangin mo kami.

San Miguel Arkanghel, ipanalangin mo kami.

San Rafael Arkanghel, ipanalangin mo kami.

San Roque, ipanalangin mo kami.

San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami.

San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Virgen Inmaculada Concepcion de Malolos, Ipanalangin mo kami.

Whether you’re Catholic or not in this time of health crisis, it helps that we continue to hold on the belief that everything will be fine and to act on it accordingly.

https://www.facebook.com/CongwRidaRobes/posts/1861095104026721?__xts__[0]=68.ARDH8y7h-k6IJebC0QtlY7Z0q1hQluUAyGDbxJYV4uN7fLrnsNyUuU7xPF-h5RlN3Xf2QNZ9pg_PTamC8sTrxeD37ruSlkPsgbtRnlFPO2G9fkvVSLA2igsKF_k1xVCAugl0ms1DVBdHP7vRMD6Yk5wm_9vSZy4cmYxhBNlIjM_zbDM26U2OJb_FymtKHNRBu0jNXsMiMSEXP2ioW-84XSwmaTHmaiDdd9XX4mnIkBiVo8lHKTTnSW5rnbBlNeInK9yPtTPlqCm5KPoEiYNFWRVWk0CTm58MzaeioGKKpyJzrVYnD4U1Mn4R8z5Rm9BN_TC7lQzf0T32ojNdqKDPUFcefAEE2WtSdBFpICmfKOWijjQRlsnALTw9JGM31qohdWvrsfN8W2Q-sdTblnW5zVZH45N-DgRu2h1rvnL7L2CLDtl9RjWS_1qVzxBZjD_H10geFZYFwJKXASM1WFEoL796c3npGsNaza31o2_sOPvx_Y4ADKypwThH&__tn__=-R