WebClick Tracer

400 kids with special needs in Aurora get educational aid

Some 400 children with special needs in Aurora province received cash assistance to help them pursue their education, officials said.

The provision for educational assistance was under the “Educational Assistance for Learners with Special Needs” program of Aurora Governor Gerardo Noveras.

His son, Vice Governor Christian Noveras, led the turnover ceremonies on January 29.

In his message, the vice governor said: “Hindi kailanman nawawala sa mga programa ng Kapiltolyo ang patuloy na pamamahagi ng ayuda sa mga mag-aaral lalo na sa mga may kapansanan.”

“Ang taong may kapansanan ay iyong mahilig tumingin, manira, at mag-isip ng masama laban sa kanyang kapwa,” the younger Noveras said.

“Ngunit kung hindi naman ay hindi [siya] maituturing na may kapansanan sapagkat ang lahat ng tao ay buong pagmamahal na nilalang ng Diyos kaya marapat lamang na mamuhay nang naaayon sa kagustuhan Niya,” he added.

Addressing the children with special needs, Noveras said: “Huwag kayong mawalan ng pag-asa sa buhay. Huwag kayong mawawalan ng kaligayahan sa inyong puso, sapagkat kapag nangyari iyon, kami na mga naglilingkod ay mawawalan din ng pag-asa, dahil kayo ang aming inspirasyon, ang nagbibigay sa amin ng lakas [ng] loob para patuloy na maglingkod sa pamahalaan.”

“Asahan ninyo na hinding-hindi namin kayo malilimutan, bagkus ay ilalagay pa sa aming harapan upang kayo ay mapaglingkuran nang mahusay at mas mabilis,” he said.